Videos Relacionats

-L’estrena del nou tram del Camí del Rec
-Video de la recupració del Camí l’any 2014

-Sortida dels alumnes de l’Abel Ferreter, Sant Rafael i Gil Cristià de la Selva del Camp en la setmana de la mobiliat sostenible l’any 2015:

-Video de l’ampliació del Camí del Rec